Amunt!
Objectius

Treballar per la lluita contra el fracàs escolar.
Transmetre valors de cooperació i ajuda.
Donar suport, recolzant, tutoritzant i motivar-los als joves/infants.
Ajudar als joves/infants, en les seves necessitats acadèmiques, així com en el seu trànsit al món adult.
Fomentar hàbits de rutina i planificació.
Fomentar el respecte mutu i amb el medi.

Durada
L’activitat ha estat duta ha terme entre el 4 de febrer de 2014 i el 29 de maig, dos dies a la setmana: dimarts i dijous, dimarts repàs i dijous tallers, en horari comprés entre les 16.30 a les 18, amb un temps inicial de 15 minuts per esbarjo.
Localització
A l’escola Tabor, que ha cedit les seves instal·lacions. L’escola està situada al carrer Cartagena núm. 231/237 de Barcelona al barri de Sagrada Família. Amunt va signar un conveni de Col·laboració.
Destinaris
Les activitats de reforç i tallers ha estat dirigides a un grup de 9 nens i nenes de 5é i 6é de Primària, tots amb un perfil prèviament definit per Amunt i a proposta de la direcció de la escola, que era qui coneixia la realitat de cada un dels nostres alumnes. S’ha escollit aquesta franja d’edat per l’especial dificultat que suposa el canvi de cicle escolar.
Personal
El projecte “Reforça’t “ ha comptat amb una Comissió de seguiment dintre de l’Associació Amunt de quatre persones, una d’elles n’ha estat el director del projecte i amb la col·laboració inestimable de quatre voluntaris, dos per repàs i dos més pels tallers, els primers en titulació superior en magisteri o pedagogia, els segons en titulació de monitors de lleure. Es important reiterar el nostre agraïment a l’escriptora Montse Junyent, que es va oferir a realitzar un taller de contes
Transparència
El projecte va poder ser seguit a diari i puntualment tan pel que fa a les activitats com en allò relatiu als ingressos obtinguts i despeses realitzades fins al final projecte.
Recursos aportats per Amunt! al projecte
Aquest projecte no ha estat totalment gratuït per a les famílies, donat que d’acord amb la pròpia escola i com a mesura incentivadora, s’ha cregut oportú el cobrament de quinze euros mensuals/per alumne. No obstant, algunes de les famílies han estat becades en la seva totalitat per Amunt. Aquests ingressos han servit per compensar les despeses de transport dels voluntaris i de material.

Desenvolupament del projecte:

La posada en pràctica d’aquest projecte s’ha concretat en l’acompanyament pedagògic dels nens i nenes pels monitors i monitores d’Amunt, tots ells voluntaris, que en cada una de les seves especialitzacions han impartit classes de Repàs i Tallers.

A.- Repàs

La finalitat de la activitat de Reforç escolar és augmentar les capacitats cognitives dels alumnes, consolidar els coneixements adquirits al centre educatiu i fomentar uns hàbits d’estudi idonis per al present i el futur. Tot això, mitjançant diferents tècniques pedagògiques que estimulin, motivin i ajudin als infants/joves a progressar acadèmicament.

B.- Tallers

S'han realitzat tres tallers: la realització d’un conte, la confecció d’una rosa per Sant Jordi amb material reciclable i l’edició d’una notícia esportiva. Els Tallers són activitats de durada determinada a través de les quals els alumnes han rebut coneixements i adquirit uns valors i uns hàbits de manera transversal i pràctica. En els tallers s’ha treballat diversos temes engrescadors pels participants (infants/joves) i que, a més, han servit per aprendre noves formes de treballar i per assolir nous coneixements sobre temàtiques que, per diversos motius (temps, especialment), no poden aprendre al centre educatiu. Especial menció pel taller de contes, del que els nens i nenes han pogut crear tres relats curts amb les seves il·lustracions. Per la confecció d’aquest taller els nois i noies ha comptat amb l’ajut i la direcció de una experta autora de contes infantils, que mitjançant una exposició informàtica va guiar i explicar quins són els passos ha seguir i les parts per construir una historia en forma de conte. Ara la nostre pretensió és arribar a publicar-los.
Explorar Amunt!- Acció per la Justícia Social
També som a les xarxes Socials
  • Twitter
  • Facebook

 

@2013. Amunt! - Acció per la Justícia Social. All Rights reserved

Aquí l'acte de constitució de l'associació